Huisregels | Q-Storage Opslagruimte

Huisregels

Q-Storage Naarden HUISREGELS

Je bent van harte welkom bij Q-Storage, 7 dagen per week tussen 06.00 en 23.00 uur

Het Q-Storage team doet er alles aan om de opslag van je spullen zo makkelijk, plezierig en veilig mogelijk te verzorgen.

Om onze professioneel ingerichte locatie in goede en verzorgde staat te houden hebben we een paar huisregels opgesteld. We vragen iedere huurder zich hieraan te houden.

  1. Het is verboden goederen/afval achter te laten in of rond Q-Storage. Schoonmaak/verwijdering kosten zijn voor rekening van de huurder met een minimum van €50. Houd de locatie netjes en schoon.
  2. Het is niet toegestaan om je buiten de openingstijden in het gebouw te bevinden. Vanaf 22.50 uur hoor je iedere minuut een kort alarmsignaal en om 23.00 uur wordt het alarm geactiveerd. De eventuele kosten voor de gevolgen (alarmcentrale e.d.) komen voor rekening van huurder.
  3. Er mag niet gerookt worden in de units of het pand.
  4. Je bent verplicht een degelijk hangslot (tenminste 40mm) te plaatsen op de deur van je opslagunit. Dit hangslot moet je zelf aanschaffen.
  5. Het is niet toegestaan in de wanden van de unit te boren en/of hierop bevestigingsmaterialen te monteren. Eventueel geplaatste stellingen dienen los te staan van de wanden.
  6. Laat geen transportwagens achter in de unit; zet ze na gebruik terug op de begane grond, tegenover de trap.
  7. Rapporteer schade en andere onrechtmatigheden onmiddellijk aan Q-Storage (info@q-storage.nl)
  8. Sluit de deuren van de lift na gebruik anders blijft de lift vaststaan op een verdieping
  9. Gebruik de vluchtdeuren alleen in geval van nood; bij vals alarm worden de kosten van de beveiligingsdienst in rekening gebracht.
  10. Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als opslagruimte van huisraad. Het is niet toegestaan om toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige zaken of levende organismen in het gehuurde op te slaan of te laten verblijven.